Kredin

Forsinkelsesrenten drastisk ned

Det blir et kraftig kutt i den lovbestemte forsinkelsesrenten på purringer og inkassosaker grunnet lav styringsrente hos Norges Bank. Purre- og inkassosatsene forblir uendret inntil ny lov trer i kraft 01.10.2020.

Regjeringen melder en reduksjon på 1,5% i forsinkelsesrenten basert på Norges banks nåværende styringsrente. Pressemelding her (link).

Gebyrsatsen i Kredin er nå oppdatert til riktig rentesats for perioden 01.07.2020 til 31.12.2020. Har du eldre krav vil disse renteberegnes av Kredin med rentesatsene som var gjeldende for de periodene kravet har stått ubetalt. Systemet håndterer alt dette for deg. Derfor har endringen av rentesatsen liten praktisk betydning for deg som er kunde av Kredin, utover at du får noe lavere renteinntekt per purring/inkassosak i som inndrives. Rentesatsen er lik uansett om du benytter inkassobyrå (fremmedinkasso) eller Kredins direkteinkasso (egeninkasso).  

Som eksempel vil da et krav på kr 15 000,- som forfalt for 3 måneder siden gi deg som fakturaeier en renteinntekt i Kredin på 301,64 kroner med den nye rentesatsen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply