Kredin

Hvorfor Velge Egeninkasso?

Stadig flere bedriftseiere, daglige ledere og økonomiansvarlige innser at det ikke er lønnsomt å gi et inkassobyrå kontroll over utestående fordringer, når bedriften selv sitter på rettighetene til å løse inkassoen på en raskere og bedre måte.

Namsmannen gir beskjed om resultat etter at du har sendt inn en begjæring om utlegg. Mulige resultater er trekk i lønn/trygd, pant i fast eiendom, løsøre/kjøretøy, varelager, beslag i konto m.m. Hos Kredin følges dette opp for deg.

Mer fleksibelt – rom for skjønn​

Med egeninkasso er det valgfritt om du purrer og sender inkassovarsel. Skal du derimot til et inkassobyrå er det påbudt at det sendes inkassovarsel (pga. de store salærene som påløper ved inkassobehandling hos inkassobyrå). Bruker du din rettighet til å drive egeninkasso kan du selv vurdere hver sak, og kjøre det saksløpet som er riktig for deg.

Er skyldner en god og langvarig forretningsforbindelse, og/eller du av andre grunner ønsker å behandle kundeforholdet varsomt, kan du kjøre hele saksløpet med purring, inkassovarsel og deretter betalingsoppfordring (og eventuelt et siste varsel før rettslig inkasso), før du tar kravet videre til namsmann eller stevnevitne.

Gjelder kravet et større beløp du er avhengig av å få inn så raskt som mulig – kanskje fra en kunde du har fått helt i vrangsstrupen – kan du derimot kjøre et mer direkte løp, hoppe over noen sakstrinn og dermed korte ned saksbehandlingen betraktelig.

Raskere saksgang - første mann til mølla

Når du bruker egeninkasso, og ikke låser fast dine forfalte fakturakrav hos et inkassobyrå, slipper du også å sitte som passiv tilskuer mens inkassobyrået skal tjene penger ved å påføre sine salærer på dine krav. Siden inkassobyråene ikke har lov til å legge på alle salærene sine med en gang, men må følge lovbestemte tidsfrister, tar dette unødvendig lang tid.
Det har lenge vært vanlig at rundt 40% av inkassoporteføljen hos inkassobyråene i Norge er eldre enn 2 år gammel. Det ligger altså fryktelig mye penger på “langtidsoppfølging”

Etter at inkassobyrået har påført sine salærer, er det ikke sjeldent at kravene blir liggende, istedenfor at de tas videre til de som kan tvangsinndrive penger i Norge: Namsmyndighet og rettsvesen. Svært få med økonomiansvar i bedrifter er i dag klar over at historiske tall viser at hele 40% av inkassosakene hos norske inkassobyråer ble sendt til inkasso for over ett og et halvt år siden. Kilde: Finanstilsynet 2014

Bruker du egeninkasso, tar du kravene som ikke betales av skyldner umiddelbart videre til de eneste som kan hjelpe deg å hente inn pengene (namsmann/lensmann/stevnevitne/tingrett). Siden du har hoppet over månedsvis med unødvendig saksbehandling kommer du oftere først til mølla, og får således inn penger fra bedrifter og privatpersoner som på et senere tidspunkt kanskje ikke ville vært i stand til å betale gjelden sin til deg (og inkassobyået).

Bedre økonomi​

Det at du kommer først til mølla er kanskje den viktigste økonomiske fordelen med å bruke egeninkasso. Slik kan du redusere tapsrisiko på utestående ved å redusere antall dager fra påbegynt inkassosak til rettslig inkasso. Historisk sett har egeninkasso gitt vesentlig høyere løsningsgrad (sakene har blitt løst oftere) enn inkassobransjen kan skilte med. Dette gir bedre bunnlinje, og mer økonomisk handlingsrom for de bedriftene som bruker egeninkasso.

Siden bedriften din beholder hele hovedstolen selv og samtidig får forsinkelsesrenten og gebyrinntektene, utgjør dette også ofte en betydelig kostnadsbesparelse og inntekt. De aller fleste inkassoavtaler inneholder klausuler om hvem som skal få penger først ved innbetalinger (dekningsrekkefølge), overvåkning/langtidsoppfølging (provisjon til inkassobyrået av hovedstolen) og at hele eller deler av renteinntekten skal tilfalle inkassobyrået. Med egeninkasso betaler man kun for systemet, og eventuelle rettsgebyrer som ikke dekkes av skyldner. Setter man opp regnestykket, og tar med alle variablene, vil man oppdage at egeninkasso er svært lønnsomt sammenlignet med inkassobyrå.

Bedre kundebehandling​

Det sier seg selv at en kunde ikke setter pris på å bli overført til en utenforstående tredjepart som tjener økonomisk på kundens mislighold. Selv om inkassobyråene er gode på drive butikk, er det alltid du eller andre i din bedrift som er best skikket til å svare på henvendelser vedrørende fakturaen som er sendt eller jobben som er utført. Disse henvendelsene må du/dere ta, inkassobyrå eller ei.

Det er også verdt å huske at de inkassosakene hvor skyldner ikke gjør opp ved gjentatte inkassohenvendelser (før rettslig inkasso) som oftest sendes til rettslig inkasso til slutt, uansett hvilken inkassometode du velger. Forskjellen ligger i at dine inkassokrav blir vesentlig rimeligere, og dermed enklere å gjøre opp for skyldner, pluss du kan ta kravet mye tidligere til rettslig inkasso, enn de kravene som til slutt sendes videre av et inkassobyrå.

Ved å ha kontroll på prosessen selv, og påføre minst mulig ekstra utgifter på skyldners opprinnelige krav, kan bedriften din sørge for at kunden føler seg så ivaretatt som mulig. Det er dermed større sannsynlighet for at kunden kommer tilbake for å handle mer hos deg ved en senere anledning.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu