Kredin

Konkurssaksgang

Konkursvarsel

Bedriftskunder kan også velge konkurssaksgang, som er vel så effektiv. Hvis du har kjørt saksløpet mot en bedrift som ikke betaler, da har du en konkuspresumisjon etter konkurslovens paragraf 63, som sier at du antar at bedriften er insolvente og lar deg da kjøre en konkurssaksgang mot bedriften.

I Kredin kjøres da samme løp, med betalingsoppfordring som første trinn i konkurssaksgangen. Konkursvarsel kan kjøres 30 dager etter første purring/påkrav. Da vil det lønne seg, etter betalingsoppfordring går ut, og sende en purring for å gjøre bedriften klar over at du er i gang med å starte konkursprosess mot dem. Ofte vil ordet konkurs i et skriv være nok til at disse regningene kommer øverst i bunken med regninger som må betales. Veldig ofte vil en bedrift tjene penger, fakturere og få penger inn på kontoen sin. Hvis det kommer flere fakturaer til bedriften enn det de sender ut, så blir det en prioriteringssak over hvilke regninger som må betales først. Ved å følge denne prosessen, vil man da sørge for å øke sannsynligheten for at bedriften som skylder deg penger prioriterer å betale dine krav.

Ubetalte fakturaer kan velte et helt kvartal.

I et scenario mot en bedrift, hvor man har sendt faktura og purring/inkassovarsel, man har kanskje ringt og blitt lovet innbetaling, men ingenting skjer. Til slutt tar man gjerne en kredittsjekk på bedriften og ser at det er flere andre inkassobyrå på ballen, hvor man da vet at det er dårlig stilt. Da er det en høy risiko for at det går galt. Følger man lovverket og kjører en konkursprosess som fører til at de da betaler, er det en helt rettferdig prosess for du har brukt loven for å ivareta din bedrifts interesser, og fått inn dine penger inn på denne måten.

Hvordan fungerer konkursvarsel?

Prosessen videre er at dersom du ikke har fått betalt etter påkrav/betalingsoppfordring/purring før konkursvarsel, er det på tide at politiet tar med seg konkursvarselet, reiser ut til bedriften, får signatur av daglig leder eller styreleder og informerer om at bedriften har 14 dager på seg til å betale. Dersom konkursvarsel ikke bærerer frem, er det konkursbegjæring til Tingretten, og etter 14 dager kan de begjæres konkurs.

I de fleste tilfeller vil et konkursvarsel føre til at skyldner prioriterer å gjøre opp nettopp ditt krav, og prosessen vil være ferdig uten negative konsekvenser for hverken deg eller skyldner. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest