Kredin

Nye gebyrer for purringer og inkasso fra 1.Oktober

Inkassosalærer for inkassobyråenes inkassosaker og gebyrsatsene for egeninkasso er redusert fra 1. Oktober 2020

Som en forsmak på ny inkassolov har regjeringen vedtatt reduksjon gebyrer som kreditor kan ta fra skyldnere. Endringen gjelder både for de som driver egeninkasso og for inkassobyråene.

Endringene som ble vedtatt i statsråd 19. juni – og som regnes som en forsmak på ny inkassolov – er:

 • halvering av gebyr for purringer og inkassovarsler, og for
 • betalingsoppfordringer som fordringshaveren selv har sendt
 • 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav til og med 500 kroner ved fremmedinkasso
 • 30 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 500 og 1000 kroner ved fremmedinkasso
 • 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 1000 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso
 • tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som fordringshaveren selv har sendt

  Kilde:
  Altinn/regjeringen.no 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply