Kredin

Finn avtaletypen som passer deg

Kredins kredittportal er et system hvor pengene betales rett fra kunden til din egen konto.
Derfor beholder du hele fakturabeløpet, samt alle rente- og gebyrintektene selv.

Priser

TEST

kr 0 / 20dager
 • Gratis testkonto for ditt firma. Test på ekte.
  Vi spanderer porto!
 • Opptil 2 brukere
 • Start opptil 3 inkassosaker gratis!
 • Vi spanderer 3 utsendinger!
 • Trykk på knappen under, så er du igang på 1-2-3. Ingen automatisk avtaletegning.

BASIS

kr 990 / etablering
 • Inkluderte inkassosaker: 1
 • Inkluderte utsendinger: 2
 • Antall brukere inkludert(kostnadsfritt): 1
 • Pris per inkassosak utover inkluderte: 649kr
 • Pris per utsending utover inkluderte: 35kr
 • Pris per bruker utover inkluderte: 499kr
 • Support på chat, telefon og epost inludert

SØLV

kr 1990 / 12mnd
 • For bedrifter med et begrenset volum purringer og inkassosaker
 • Opptil 2 brukere inkludert
 • Antall inkassosaker inkl. årlig: 3
 • Antall inkluderte utsendinger: 10
 • Kundestøtte på live-chat, epost og telefon inkludert

GULL

kr 4990 / 12mnd
 • For bedrifter med et størrre volum purringer og inkassosaker
 • Opptil 5 brukere inkludert
 • Antall inkassosaker inkl. årlig: 25
 • Antall inkluderte utsendinger: 75
 • Kundestøtte på live-chat, epost og telefon inkludert
Mest kjøpt

PLATINA

Pris etter
avtale
 • For bedrifter med stort volum og individuelle behov
 • Tilpasset antall brukere
 • Varighet: 12 mnd
 • Antall inkassosaker inkl. årlig: Etter avtale
 • Antall inkluderte utsendinger: Etter avtale

VILKÅR

* Testkonto er gratis med mindre du kjøper ekstra inkassosaker eller sendinger i løpet av testperioden. Du må fylle inn dine firmaopplysninger for å kunne ta ibruk kontoen. Det er ingen automatisk avtaletegning etter prøveperioden, og du blir kun fakturert om du kjøper saker, eller oppgraderer til en årsavtale. Har du behov for å starte flere saker enn de gratis inkluderte, kan du kjøpe ekstra saker og sendinger i testperioden via Innstillinger -> Avtale til priser angitt i systemet, eller oppgradere til en av våre årsavtaler.

** Sølv-avtale kan bestilles i systemet når du har testkonto. Saker og sendinger som er inkludert i testperioden, og saker du har påbegynt i testperioden, overføres til din nye årsavtale. Pris per inkassosak utover medfølgende er kr 210,- Pris per brevsending utover medfølgende er kr 35,-. Pris per ekstra bruker utover medfølgende brukere er kr 499,-/12 mnd. Rabattordning aktiveres på bestillingssiden i systemet ved kjøp av flere inkassosaker/sendinger.

*** Gull-avtale kan bestilles i systemet når du har test/prøvekonto, eller når du har Sølv-avtale. Saker/sendinger som følger med i testperioden, og saker du har påbegynt i testperioden, overføres til din nye årsavtale. Pris per inkassosak utover medfølgende er kr 105,- Pris per brevsending utover medfølgende er kr 35,-. Pris per ekstra bruker utover medfølgende brukere er kr 499,-/12 mnd. Rabattordning aktiveres på bestillingssiden i systemet ved kjøp av flere inkassosaker/sendinger.

Generelle avtalevilkår: Testkonto er 100% uforpliktende, uten automatisk avtaletegning etter endt testperiode. Du må selv oppgradere til årsavtale. Årsavtaler forskuddsfaktureres for ett år (12 mnd) om gangen, og fornyes automatisk etter 12 mnd bruk med mindre avtalen er sagt opp eller konto slettet innen fornyelsesdato. Alle kjøp av ekstra brevsendinger eller inkassosaker faktureres umiddelbart etter bestilling. Alle oppgitte priser er eks.mva.

 

FAQ

Desto flere saker du starter, desto mere rente- og gebyrinntekter tjener du.
Nedenfor gis noen eksempler og regnestykker basert på forskjellige volum.

Merk: Sluttresultatet på dine rente- og gebyrinntekter avhenger av hvilket volum du har på purringer og inkassosaker. Forsinkelsesrenten din avhenger av hvor raskt du får betalt, og hvor store krav du innfordrer. Det forutsetter også at kunder betaler påløpte purregebyrer og forsinkelsesrenter, eller at du eventuelt er villig til å fortsette saker med restnota og videre saksgang i Kredin der det oppstår restkrav.

Ditt firma har endel kunder som er trege med å betale, men pengene kommer som regel til slutt. Derfor er du nødt å sende ca. 15 purringer og inkassovarsler i måneden (180 i året), men av disse er det ikke mer enn et par kunder i året som ender med å bli inkassosak.

Du har en SØLV-avtale hos Kredin, som gir deg 3 inkassosaker og 10 brevsendinger inkludert i året. Pris kr 1 990,- / 12 mnd. Du har derfor ingen ytterligere kostnad på de to inkassosakeene dine, men har en hyggelig rente- og gebyrinntekt som ligger på rundt kr 600,- per sak.

Fordi du har vesentlig mer enn 10 purrringer og inkassovarsler som må sendes i løpet av året, fyller du på sendingskvoten din i Kredin. Du kjøper 170 ekstra brevsendinger i Kredin, som etter kvantumsrabatt koster kr 5 330,50.

Inntektene dine fra disse 180 purringene og inkassovarslene er ett purregebyr per brev, pluss forsinkelsesrenten.

Hvis vi gjør et lavt anslag på en rente-inntekt på kr 15,- pr. brev (rentebeløpet avhenger av størrelse og alder på fakturaen), og plusser på et purregebyr på kr 70,- pr. brev, vil du sitte igjen med en netto gebyrinntekt fra dine 180 brevutsendelser på kr 15 300,-

Plusser vi på kr 1000,- i rente- og gebyrinntekt fra de to inkassosakene dine, og trekker ifra kostnaden du har hatt på årsavtalen og brevsendingene, vil ett års bruk av Kredin ha gitt deg en netto inntekt på kr 8 979,50. Og alt dette i tillegg til at du har fått pengene fra dine utestående fakturaer raskt og effektivt inn på egen konto!


209% Selvfinansieringsgrad
Din anslåtte nettoinntekt: kr 8979,50

Your company has bigger jobs, and mostly very serious and stable customers. You send no more than 3-4 purrings a month, but in return, it is a matter of larger amounts, which it is very important to get in as quickly as possible. Sometimes, it becomes a debt collection case, and then you know that it’s about running the case as quickly as possible for legal debt collection with self-collection, to increase the chance of getting paid before it goes wrong with the customer.

You have a SØLV agreement at Kredin, which gives you 3 collection cases and 10 mailings included in the year. (Price kr 1,990, – / 12 months). You are covered if a debt collection occurs, and in such cases you will have a fairly nice interest and fee income, as your requirements are so great.

In addition, you will need to purchase 30 additional mailings in Kredin. After quantum discount, the cost of letter shipments to handle a full year’s purring is only NOK 997.50, -.

Your earnings from these 40 purrs and the debt collections are a purse fee per letter plus the late interest rate.

If we make a low estimate of an interest income of NOK 50, – per letter (the amount of interest depends on the size and age of the invoice), plus a purse fee of NOK 70, – per person. letter, you will be left with a net fee income from your 40 mailings of kr 4 800, –

If you pay NOK 1000, – to you in interest and fee income from a collective debit, and deducting the cost you have had on the annual agreement and the letter, one year’s use of the credit will have given you a net income of kr 2 812.50. And this as well as having received the money from your outstanding invoices quickly and efficiently into your own account!

194 % Selvfinansieringsgrad
Din anslåtte nettoinntekt: kr 2812,50

Ditt firma har en stor kundemasse som handler på kreditt. Fakturaene er middels store, og totalt sett utgjør volumet trege betalere en vesentlig utfordring for likviditeten i bedriften. I løpet av en måned sender dere rundt 150 purringer og inkassovarsler, og av disse er det rundt 10 av kundene som enda ikke har gjort opp for seg etter at inkassovarsel forfaller. Kundene kan være både privatpersoner og bedrifter.

Totalt har du ca 120 inkassosaker i året, og rundt 2000 purringer. Derfor har du også kontaktet Kredin, som har satt opp en import/integrasjon med ditt regnskapsssystem og din bankforbindelse uten ekstra noen kostnad for din del.

Du har en GULL-avtale hos Kredin, som gir deg 25 inkassosaker og 75 brevsendinger inkludert i året. (Pris kr 4990,- / 12 mnd). Den medfølgende kvoten med saker og sendinger er på langt nær nok til å dekke behovet ditt, men du vet at du kan fylle på flere saker og brevsendinger i portalen, og at du får kvantumsrabatt hos Kredin ved kjøp av større pakker.

For å dekke årsbehovet ditt, kjøper du 100 ekstra inkassosaker. Etter kvantumsrabatt er kostnaden for disse kr 9240,-. Du kjøper også tusen brevsendinger to ganger i løpet av året, som etter kvantumsrabatt koster kr 27650,- per 1000 brevsending.

Gebyrinntektene fra dine 120 inkassosaker alene anslås til kr 72 000,-. I tillegg har du 2000 purregebyrer som gir deg en en anslått inntekt på kr 140 000,-. Oppå dette kommer forsinkelsesrenten som du selv beholder. Totalt vil inntektene, inklusive forsinkelsesrenten, til ditt selskap raskt nærme seg 300 000,- kroner!

Det er selvfølgelig variabler her, men med et slikt volum på din konto hos Kredin skal det vanskelig gjøres å sitte igjen med noe mindre enn kr 150 000,- i netto inntekter til din bedrift hvert år. I tillegg til at likviditeten din vil være bedre enn noen gang på grunn av rask og effektiv løsning på purringer og inkassosaker!

304 % Selvfinansieringsgrad
Din anslåtte nettoinntekt: kr 142470,-
(renteinntekter ikke medregnet!)

PRØV GRATIS I DAG!

Den beste måten å vurdere om dette er noe for deg og ditt firma, er å prøve selv.
Du har ingenting å tape, og alt å tjene på å gjøre dette nå!

Close Menu