Kredin

Purringer og inkasso i Corona-tiden

NORGE STÅR PÅ PAUSE - VIKTIGERE ENN NOEN GANG MED GODE PURRERUTINER

Allerede den 13. mars stengte Politiet sine kontorer for publikum. Politiet avholder fortsatt utleggsforretninger (på kontor) og forkynner konkursvarsler (via post), men man må naturligvis regne med lengre ventetid på den rettslige inkassobehandlingen. 

Grunnregelen i det offentlige Norge er nå at alle fysiske møter er avlyst inntil videre. Det betyr at ingen forliksrådsaker blir behandlet, og mest sannsynlig blir det få eller ingen konkursmøter i tingretten heller. 

Da det kan være noe forskjellig praksis fra kontor til kontor kan du eventuelt ta kontakt med riktig Politi-kontor (link) og spør de direkte om deres rutiner når du skal til namsmannen, forliksrådet, stevnevitne eller tingretten med et krav. 

Med et sterkt redusert offentlig tilbud hva angår rettslig inkasso, er det desto viktigere å være tidlig ute med purreprosessen og den utenomrettslige inkasso prosessen for å hjelpe dine kunder å forstå at du behøver å få betalt – i verste fall før det blir tomt for penger i kassa hos kunden, de går konkurs og påfører din bedrift et tap dere på ingen måte har råd til i disse tidene. 

Dette er naturligvis en hårfin balansegang mellom å ivareta egne interesser, og ikke gjør livet vanskeligere enn nødvendig for sine kunder. Vi i Kredin mener alle bør gjør så godt de kan for å delta i dugnadsarbeidet, og hjelpe til etter beste evne for å holde næringslivet i gang i denne tøffe tiden. Det innebærer å være i god dialog med kunder, og strekke seg så langt man kan for å lette på problemene andre bedrifter kan ha grunnet krisen. Samtidig er man kanskje selv i faresonen pga. manglende oppdrag, reduksjon i ordre m.m, og det gjelder å få betalt av de man allerede har levert varer eller tjenester til. 

Nå har heldigvis regjeringen lovet krisetiltak i form av “kontantstøtte” til utsatte bedrifter, for å få dekket faste kostnader, noe som kan hjelpe litt på situasjonen for de som er hardest rammet. Allikevel vil nok mange bedrifter ha likviditetsproblemer både mens krisen pågår, og en god stund etter den er over. 

Derfor er vår klare oppfordring: Få igang purreprosessen så raskt som mulig etter fakturaforfall.

– Legg inn flere purre-steg i prosessen i Kredin så du kjører “full purreprosess” med proffe purringer som tas seriøst hos mottaker, slik at du har størst mulig sjanse for å bli prioritert av de kundene som skylder deg penger mens de fortsatt har noe penger å betale regninger med. 

– Vær fleksibel og kundeorientert, og bli med på betalingsutsettelser, delbetalinger, nedbetalingsavtaler og likende dersom kunder ber om dette og du har råd til å vente litt på pengene. 

– Dersom det er fare på ferde for egen bedrift må du være på, og fortsette purre eller inkassoprosessen til du får betalt eller får en akseptabel avtale med kunden.

auto pilot
Kredin sin purre- og inkassoprosess, slik den ser ut på Auto-Pilot siden inne i systemet. Vi anbefaler "full pakke" med alle purretrinn for å ha flest mulig utenomrettslige henvendelser til kunder som skylder bedriften din penger.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply