Kredin

Hva om kunden ikke betaler meg renter og gebyrer jeg har krav på? (VIDEO)

I Kredin beholder ditt firma alle renter og gebyrer selv. Dette kan fort utgjøre en god del kroner i løpet av året.

Se hvordan Kredin sin løsning for purrring og inkasso sikrer deg best mulig uttelling i hver sak.

More…

Siden Kredin AS ikke er et inkassobyrå, har vi laget løsningen slik at du skal få betalt så raskt, ofte og så mye som mulig. Se eksempler på inntjening med Kredin på vår priser-side.

Se video fra Kredin om restkrav, rentekrav og delbetalte saker

  

RESTNOTA

Kan sendes dersom kunden betaler deler av kravet, men ikke hele beløpet (typisk renter og/eller gebyrer). En restnota gjør kunden obs på at det gjenstår et utestående beløp, og gir en mulighet til å betale uten å bli belastet ekstra omkostninger. Samtidig gjøres kunden oppmerksom på at gjenværende beløp vil bli innfordret via Kredins system for inkasso dersom det ikke gjøres opp. Restnota løser som regel saken. Hadde ikke kunden din ønsket å bli ajour, hadde han/hun heller ikke betalt hovedstolen til å begynne med. Dersom restnota ikke fører frem, kan saken fortsettes med ordinær inkassopågang.

RENTENOTA

Kan sendes i tilfeller hvor hovedstol har blitt betalt alt for sent, ofte lenge etter forfall på fakturaen. Forsinkelsesrente kan kreves for betaling etter forfall, selv om saken ikke har blitt purrret opp. Du krever da kompensasjon for ulempen det har vært å ha beløpet utestående etter forfall. Dersom rentenota ikke betales innen forfall, kan kravet innfordres på vanlig måte med ordinær saksgang med purring og/eller inkasso.Dersom rentenota ikke betales innen forfall, kan kravet innfordres på vanlig måte med ordinær saksgang med purrng og/eller inkasso.

VIDERE INKASSO VED DELBETALING

Mottar du en delbetaling i en pågående inkassosak, kan du registrere denne på saken, og fortsette til neste inkassosakstrinn. Vanligvis vil våre kunder velge et av sakstrinnene før rettslig inkasso, for gi skyldner en siste mulighet til å gjøre opp.Får du ikke respons på valgte sakstrinn kan saken tas videre til rettslig inkasso, og restkravet vil tvanginndrives via namsmann/lensmann.

ELLER….. DROPP RENTER OG GEBYRER

Noen ganger velger du å se bort ifra renter og gebyrer i en sak. Det kan være at du vurderer det dithen (av den ene eller andre grunnen) at du ikke vil fortsette å kreve inn en inkassosak. Du kan da avslutte saken, og det uten å måtte betale et inkassobyrå for inkassosalær de har utestående i saken. Siden dette er dine renter- og gebyrer, er det du som bestemmer hvor hardt eller mildt du ønsker å forfølge dem. Har du lyst å sløyfe dem, er det bare å avslutte saken uten noen ekstra kostnad for din del.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply