Kredin

Saksgang egeninkasso, kort forklart:

vector successful superhero businessmen flying in air through clouds

Privat: Egeninkasso, utleggsforretning – bruker du staten.

Bedrift: Egeninkasso, konkurssaksgang – bruker du staten.

Gjør du det slik, istedenfor å benytte inkassobyrå, hopper du over mellomleddet og går altså direkte til namsmann/lensmann selv. For å gjøre det slik, så er det minimum en betalingsoppfordring som må sendes og varsle etter tvangsforbyrdelsesloven. I betalingsoppfordringen vil det stå at hvis du ikke gjør opp for deg, må kravet tvangsfullbyrdes gjennom namsmann/lensmann. For bedrifter, kan det 30 dager etter første betalingsvarsel startes en konkurssaksgang.

I betalingsoppfordringen vil det legges på et gebyr, som er lavere enn hos inkassobyrå, men som går direkte til eier av faktura. I tillegg er det purregebyrene fra tidligere, som også går direkte til eier av faktura, samt ordinær forsinkelsesrente som fakturaeier også får. Dette er den aller raskeste saksgangen, men vi anbefaler at man sender noen purringer først for god inkassoskikk. 

I teorien kan du sende betalingsoppfordring dagen etter fakturaforfall, og 15 dager etter dette er utleggsforretning på vei til namsmann/lensmann. Så raskt kan man gå frem, men for å bedrive  god kundebehandling anbefaler vi at det minimum sendes en purring eller et inkassovarsel før selve inkassoprosessen startes. Man har også et valgfritt varsel før rettslig inkasso, for å gi kunden 14 dager ekstra på å gjøre opp frivillig for å unngå å bruke namsmann/lensmann. Siste varsel før utlegg er bare en eskalering av ordlyd, hvor man forklarer hva som skjer uten å påføre ekstra gebyr. 

Hvis du kommer så langt i saken at du har et forfalt varsel om rettslig inkasso (betalingsoppfordring eller siste varsel før utlegg), så er det på tide å begjære utlegg. Systemet tar hånd om dette for våre kunder, lager dokumenter når de skal lages så du kan sende disse til namsmann/lensmann. Politiet vil da går gjennom og sjekker hvilke muligheter man har for å få dekket gjelden (lønnstrekk, pant ol.). Dette kan kun gjøres av namsmann/lensmann og ikke av et inkassobyrå. 

Kostnader/Inntekter:

Går saken til namsmann/lensmann, så skal de ha betalt for jobben. Dette gjelder både med og uten inkassobyrå. Kostnaden for dette er likevel bakt inn i totalbeløpet som namsmann/lensmann krever av din kunde. Får du betalt, dekkes altså denne kostnaden av kunden. I tillegg beholder du selv forsinkelsesrenten, gebyr for purring, betalingsopppfordring og skriving av utleggsforretning for å kjøre saken med egeninkasso. Du beholder også hele hovedstolen uten at det forsvinner noe i provisjon. Ingen fordyrende mellomledd!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest