Kredin

Hvorfor velge direkte inkasso

elsk dine skyldnere1

“Det har de bare godt av når de ikke betaler regningene sine!“

Som leverandør av et nettbasert system for inkasso er vi til stadighet i kontakt med bedriftsledere, økonomisjefer og økonomiansvarlige som har svært lite til overs for kunder som ikke betaler tilsendt faktura etter å ha bestilt varer eller tjenester. Denne misnøyen brukes ofte som et argument for at det er riktig å sende disse ubetalte kravene til et inkassobyrå.
Kredin infinity

Men, er et ønske om å straffe den som ikke betaler et godt argument for å sende saken til et inkassobyrå, med alt dette medfører av ekstra tid og omkostninger for både kreditor og skyldner?

Det er selvfølgelig lov å bli sint og frustrert når kunden ikke betaler. Alle som driver butikk er avhengige av å få betalt for varene og tjenestene sine, og får man ikke betalt kan det føles som et tyveri av ens tid og penger. Men, det lønner seg faktisk å gjøre det så billig som mulig for de som skylder deg penger. Om ikke for skyldnerens del, så for din egen del.

Der inkassobyråene belaster salærer basert på det opprinnelige kravets størrelse (opptil k 28 350,- for å sende to brev over en 43 dagers periode), belaster den som bruker sin rettighet til å kreve penger (egeninkasso) alltid de samme lave salærene (maks kr 1104,- over en 15 eller 30 dagers periode), uavhengig av kravets størrelse.

(Obs: Rettsgebyrer hos det offentlige kommer i tillegg, både ved bruk av inkassobyrå og egeninkasso)

Hvorfor er det egentlig en bra ting å holde skyldig totalbeløp så rimelig som mulig ved inkasso?

Det sier seg jo egentlig selv. Jo mer penger kunden skylder deg, jo større salærerer må kunden betale til byrået for inkassojobben de gjør (sende brev). Og jo større kravet er, jo vanskeligere er det å betale det. Sagt på en annen måte: Jo større inkassosalærer, jo mindre sjanse for at du får betalt.
Kredin Happy KR

Med direkte inkasso belaster du alltid dine kunder med de samme lave salærene, uavhengig av kravets størrelse.

Da blir det enklere å betale kravet, og mindre sure miner fra din kunde som ikke føler seg utlevert til en tredjepart som kunden din vet tjener grovt på sitt eget betalingsmislighold.

Dine Pengers bok “Småbedriftseieren 2012” har følgende å si om temaet:

Inkassoselskaper er egentlig et fordyrende og forsinkende mellomledd. Egeninkasso er billigere og tar kortere tid enn inkassobyrå og er en vinn-vinn situasjon for både deg og skyldner.

Direkteinkasso gir altså bedre økonomisk resultater for din del, rimeligere totalkrav for din kunde og dermed mindre grunnlag for sure miner og konflikter med den som skylder deg penger. Dersom målet ditt er å løse sakene så raskt og ofte som mulig er det i dag få eller ingen gyldige argumenter for å fortsette å bruke et inkassobyrå – uansett hvor lei, forbanna og irriterte vi måtte være på de som ikke betaler i tide!

Direkte inkasso - det beste for deg og dine skyldnere!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest